REGULAMENT

Reguli si reglementari
pentru Inspired gym

Regulamentul în vigoare este stabilit pentru efectuarea normală a activităţilor şi ocupaţiilor abonaţilor clubului, pentru ocrotirea sănătăţii lor, precum şi în scopul respectării ordinii şi curăţeniei încăperilor şi echipamentelor clubului.

Cunoaşterea, însuşirea şi respectarea regulamentului de ordine interioară al clubului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează clubul nostru. Prin plata unei şedinţe sau a abonamentului Dvs. şi prin semnarea formularului de înscriere, certificaţi respectarea cu stricteţe a prezentului regulament.

Serviciile clubului Inspire Gym sunt deschise zilnic pentru membri, de Luni până Vineri în intervalul orar 07:00 – 23:00, Sâmbătă în intervalul orar 10:00 – 18:00, iar Duminică în intervalul orar 10:00 – 16:00. Conducerea clubului îşi rezervă dreptul de gestionare şi modificare a orelor de funcţionare în situaţii speciale. Aceste modificări vor fi afişate la recepţia clubului şi pe site-ul official.

Înscrierea în cadrul clubului se face pe baza cărţii de normalate.

Accesul în club va fi permis numai după completarea datelor personale din formularul de înscriere şi emiterea cardului de membru, care este nominal şi netransmisibil. Pierderea cardului nu atrage alte obligaţii de plata decât suma aferentă reînnoiriicardului titularului în valoare de 20 lei.

Accesul în incinta clubului al membrilor abonaţi se va face pe baza cardului de abonament sau a cărţii de identitate (în cazul în care cardul de acces s-a pierdut sau este deteriorat). Accesul în incinta clubului al celor care nu sunt titulari de abonament de membru se va face numai după achitarea la casă a contravalorii serviciilor solicitate, alese din oferta disponibilă la acel moment.

Taxa de membru se va achita integral la momentul emiterii cardului de membru precum şi la semnarea formularului de înscriere. Renunţarea la serviciile optate din diferite motive ale beneficiarului atrage după sine pierderea sumei achitate.

Plata pentru servicii se realizează numai la recepţia clubului. Plata se încasează sub formă de numerar, card bancar sau altă formă legală de plata convenită de comun acord. După încasarea contravalorii serviciilor oferite, rambursarea banilor este posibilă cu compensarea sumei în cauza cu alte servicii la estimarea managerului clubului. Costul serviciilor precum şi durata lor, a produselor comercializate, pot fi modificate în conformitate cu decizia administraţiei clubului.

Participarea la clasele de Aerobic se face numai cu programare (rezervare) în intervalul orar precizat la recepţia clubului. Anularea programării se face cu minim 3 ore înainte de începerea clasei, în caz contrar se cosideră şedinţa efectuată. Inspire Gym îşi rezervă dreptul de a suspendă temporar posibilitatea unei persoane de a face programări, din cauza anumitor motive.

Pierderea cheii de la cuşetele din vestiare atrage după sine plata taxei în valoare de 20 lei.

Serviciile contractate în regim de abonament altele decât cele pe 1, 3, 6, 12 luni vor fi efectuate în maxim 30 zile de la începerea primei şedinţe. Excepţie fac absenţele pe motive medicale anunţate şi dovedite printr-o adeverinţă, la recepţie sausituaţiile speciale anunţate cu minim 24 de ore înainte. În caz contrar şedinţele respective vor fi considerate că fiind effectuate.

Abonamentele cu valabilitate de 1 an se pot suspendă pe o perioada de 30 de zile, cele de 6 luni pe o perioada de 14 zile, cele de 3 luni pe o perioada de 7 zile pe baza unei adeverinţe medicale sau în situaţii speciale anunţate la recepţie.

Abonaţii şi clienţii nu vor avea acces în zonele rezervate personalului, care vor fi semnalizate corespunzător.

Clubul îşi rezervă dreptul de a instala camere de supraveghere în interiorul clubului.

Abonaţii şi clienţii declara implicit prin folosirea serviciilor oferite de către club că nu suferă de probleme de sănătate şi că sunt apţi din punct de vedere medical pentru folosirea facilităţilor oferite de către club.

Clubul nu este obligat să plătească contravaloarea abonamentului în cazul în care abonatul se îmbolnăveşte, sau nu mai doreşte să folosească serviciile clubului.

Prestatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi de vieţi înregistrate în incinta clubului. Prestatorul va depune toate diligenţele pentru a preveni producerea oricăror evenimente sau situaţii de natură a prejudicia clienţii şi abonaţii Clubului.

Prestatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi de vieţi înregistrate în incinta clubului. Prestatorul va depune toate diligenţele pentru a preveni producerea oricăror evenimente sau situaţii de natură a prejudicia clienţii şi abonaţii Clubului.

Este strict interzis accesul în club al copiilor sub 16 ani neînsoţiţi de un adult. Părinţii trebuie să fie responsabili pentru comportamentul copiilor lor şi vor răspunde în mod direct pentru orice abateri de la Regulament ale acestora.

La accesul în sala de fitness, aerobic, membrii sunt obligaţi să aibă echipament corespunzător fiecărei zone. (Descrierea acestuia se regăseşte în regulamentul fiecărei zone în parte).

Consumul de droguri, medicamente şi alte substanţe ilegale, precum şi orice tranzacţii cu astfel de produse sunt strict interzise în incinta Clubului.

Clienţii se obligă să respecte regulile elementare de igienă corporală astfel încât să nu fie o sursă de disconfort pentru ceilalţi membri ai Clubului.

Este interzis accesul cu animale de companie în Club.

Conducerea clubului poate interzice accesul sau îndepărta din Club persoanele care, prin alte fapte decât cele enumerate exemplificativ în cuprinsul prezentului regulament, creează disconfort, îi deranjează pe ceilalţi membri ai clubului, provoacă daune materiale sau de imagine Clubului etc. În aceste cazuri conducerea clubului poate dispune şi anularea cardului de abonament şi rezilierea de plin drept a contractului de abonament, fără intervenţia instanţei judecătoreşti, fără termen de graţie şi fărăîndeplinirea vreunei alte formalităţi.

Dulapurile din vestiare nu pot fi menţinute ocupate între două vizite.

Clubul îşi rezervă dreptul de a modifică prezentul Regulament şi se obligă să aducă la cunoştinţă membrilor şi clienţilor regulamentul în formă actualizată prin afişarea acestuia în interiorul Clubului şi prin punerea la dispoziţie în formă scrisă, pe site-ul official.

Regulamentul de ordine interioară este obligatoriu pentru orice persoană care beneficiază de serviciile clubului, clubul rezervându–şi dreptul de a lua orice măsuri juste faţă de cei care nu îl respectă, în conformitate cu prevederile de mai sus.